IegādeDzīvokļu īpašumu rezervācijas un iegādes process tiek plānots sekojoši:  

Lai nodrošinātu dzīvokļa rezervāciju līdz nama sadalei dzīvokļu īpašumos un pirkuma līguma slēgšanas brīdim, tiek slēgts priekšapmaksas līgums, veicot 10% priekšapmaksu 

Pēc dzīvokļu sadales dzīvokļu īpašumos, tiek slēgts dzīvokļa īpašuma pirkuma līgums un notiek pircēja īpašumtiesību reģistrēšana Rīgas Pilsētas zemesgrāmatā 

Pēc pilnas pirkuma maksas samaksas un īpašumtiesību nostiprināšanas, dzīvoklis tiek nodots pircējam iekšdarbu veikšanai. 

+371 22334455
info@banka.lv
+371 22334455
info@banka.lv
+371 221397864
kristaps@mig.lv
+371 22334455
info@banka.lv

Kristaps Semerovs

SIA Skyhold
Pārdošanas vadītājs

+371 22139864
kristaps@mig.lv